Notulen en jaarverslagen

Op 21 april 2022 was er nog een buitengewone ledenvergadering.
De notulen van deze vergadering zijn hier te downloaden:
Notulen Buitengewone Ledenvergadering RK Uitvaartvereniging Losser d.d. 21-4-2022

Op 5 april 2022 was een buitengewone ledenvergadering.
De notulen van deze vergadering zijn hier te downloaden:
Notulen Buitengewone Ledenvergadering RK Uitvaartvereniging Losser d.d. 5-4-2022

Op 19 oktober 2021 was de algemene ledenvergadering.
De notulen van deze vergadering zijn hier te downloaden:
Notulen Algemene Ledenvergadering RK Uitvaartvereniging Losser d.d. 19-10-2021

Het jaarverslag van 2021 is hier te downloaden:
Jaarverslag RK Uitvaartvereniging Losser 2021

Lees verder