Over ons

Beweegredenen Joke Kühlkamp

Als bestuurslid van de RKUVL. Wil ik graag in het kort  vertellen waarom ik dit doe.
Toen mij gevraagd werd om zitting te nemen in het bestuur dacht ik, ja, waarom niet.
Als kind had ik iedere week de bode gezien die bij mij moeder geld ophaalde voor wat wij noemden het begrafenisfonds. En van mijn ouders hoorde ik dat het goed was dat deze vereniging er was.
Mijn moeder vertelde ons dat iedereen die netjes oppaste wel een paar cent in de week kon missen. Maar als er onverwachts een paar duizend gulden moet zijn, dan wordt het vaak heel moeilijk.
Dit doet zich voor als er onverwachts iemand binnen het gezin komt te overlijden en dan kan dit grote problemen veroorzaken.
Er komt nu geen bode meer aan de deur die een boekje aftekent nadat je betaalt hebt en de guldens zijn euro’s geworden, maar het probleem waar met name jong volwassenen en gezinnen voor kunnen komen te staan zijn het zelfde gebleven.

Zelf vind ik dat de namen die voor andere uitvaartverenigingen gebruikt worden beter het doel aangeven, zoals een vereniging met de naam “Helpt Elkander”. Maar onze vereniging de RKUVL voldoet wel aan alle doelstellingen, dat is belangrijker dan een naam.
Op het moment dat er iemand overleden is wordt op basis van gelijkheid een bedrag ontvangen. Op zo’n moment is dit vaak hard nodig en welkom.
Dus de lasten gezamenlijk dragen. Ook in onze tijd is dit iets dat geen overbodige luxe is.
Dikwijls wordt er niet bij stil gestaan wat er kan gebeuren als binnen een gezin de omstandigheden van het ene op het andere moment veranderen.
Dikwijls hoor je, als ik tachtig word, kan ik beter het geld op een boekje zetten. Maar je weet van te voren niet of je tachtig wordt. Ook hoor je vaak, als mij iets overkomt dan valt de hypotheek vrij en kan mijn vrouw zich wel redden. Ja dat klopt, maar wat als je studerende zoon/dochter van 17 jaar verongelukt. Ga je dan de hypotheek verhogen om de onkosten te betalen? Wat als er door werkloosheid of andere omstandigheden reserves zijn opgedroogd en je krijgt te maken met een sterfgeval binnen het gezin? Wat als een gezinslid op jonge leeftijd verongelukt of door ziekte komt te overlijden en er geen voorziening getroffen is? Dan geeft onze vereniging wel dezelfde volledige vergoeding, mits een van de ouders de naam van het kind doorgegeven heeft en voor zichzelf inleggeld betaald.
Wij hopen dat iedereen gezond oud wordt, in dat geval zal ook het bedrag wat ontvangen wordt bij overlijden groter worden, de hoogte van de uitkering wordt door de leden zelf bepaald.
Daarvoor hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Het is jammer dat daar niet meer mensen blijk van belangstelling geven.
Als bestuur kunnen wij dit met een ledental van ruim 3.000 zien als een stuk vertrouwen wat in ons gesteld wordt.  Anderzijds moeten we nodig wat jonge vrijwillige bestuursleden hebben.
Vereiste is, een goed financieel inzicht en enige bestuurlijke ervaring is welkom. Belangrijk blijft het idealisme om iets te doen voor de medeburger.
Gezamenlijk iets doen voor je medemens, dit draagt bij aan een minimale inleg met zo hoog mogelijke uitkeringen door lage onkosten. Het bestuur doet haar werk op vrijwilliger basis, ze probeert het ingelegde geld zo goed mogelijk veilig te stellen en te beheren.
Dat betekent uiteraard dat we eens per jaar wel de kas laten controleren door middel van een buitenstaander en dat ieder jaar ook een actuaris rapport gemaakt wordt.
Onze vereniging moet ook solvabel zijn ingeval van bijvoorbeeld een groot busongeluk of een andere ramp, waar meerdere leden van onze vereniging bij betrokken zijn. In dit opzicht hebben wij een gezonde financiële positie.
Je kunt en mag niet altijd bij de dood stilstaan, maar af en toe eens kritisch kijken hoe je e.e.a. geregeld hebt kan niet verkeerd zijn.
Wij hopen dat er onder u iemand is die denkt, dat lijkt mij een goed doel, hier wil ik wel een paar uur vrije tijd in steken. Neem dan contact op middels onze contactpagina.
Vriendelijke groet en een goede gezondheid toegewenst,

Joke Kuhlkamp-Padberg,
Bestuurslid