Opheffing RKUVL

RK Uitvaartvereniging Losser (RKUVL) wordt in 2023 opgeheven als vereniging, een en ander overeenkomstig de genomen besluiten op de 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering van vorig jaar (vergadering van 21 april 2022).

De ledenrechten (en -verplichtingen) van onze leden worden overgedragen aan Uitvaartverzekering Twenthe N.V. te Enschede. Alle leden zijn hierover in januari 2023 schriftelijk geïnformeerd en hebben inmiddels van Twenthe een polis ontvangen.

De uitvaartverzorging blijft ongewijzigd en de door RKUVL gemaakte kortingsafspraken met de bestaande uitvaartverzorger (Vredehof uitvaartverzorging) kunnen worden voortgezet. Dit betekent voor leden een aanzienlijke korting op de uitvaartnota bij verzorging door Vredehof uitvaartverzorging.

Het meldnummer bij sterfgevallen is ongewijzigd:
Vredehof uitvaartverzorging, tel. 088-1198200.

Bij vragen over uw Twenthe-polis kunt u contact opnemen met Twenthe per telefoon, e-mail of via de website. De gegevens zijn:
Telefoonnummer: 053-4312732
E-mailadres: info@twenthe.nl
Website: www.twenthe.nl