Welkom

Beste bezoeker welkom op onze site. Dat u deze site bezoekt zegt al dat u geïnteresseerd bent in een dekking van uitvaartkosten en mogelijk belangstelling hebt voor een lidmaatschap. Dat er meerdere verenigingen en verzekeraars zijn zal u ook bekend zijn. De R.K. Uitvaartvereniging Losser neemt een bijzondere plaats in binnen die wereld. U zult wel denken hoezo een speciale plaats. In het volgende stuk over onze vereniging zal dit u duidelijk gemaakt worden.

De “R.K. Uitvaartvereniging Losser”.

De oprichtingsdatum van de vereniging is 28-5-1923. De vereniging is ontstaan uit  noaberhulp (noaberhulp werd vroeger gezien als burenhulp). Zo gezegd de mensen waren er voor elkaar. Veel mensen leefden in armoedige omstandigheden. Het zegt veel dat een vereniging al bijna honderd jaar bestaat. In de vroegere jaren werd een begrafenis ook werkelijk verzorgd door de vereniging. Alles gebeurde met het doel de leden te dienen en het was en is nog steeds een vereniging zonder winstoogmerk. Ten opzichte van vroeger voert de vereniging niet meer zelf de uitvaarten uit. De vereniging telt ongeveer 3100 leden.

Het bestuur bestaat uit vijf mensen, die tegen een kleine vrijwilligersvergoeding de werkzaamheden verrichten.

Als lid van de vereniging kunt u een tegemoetkoming in de kosten van een uitvaart verwachten. Naast deze geldelijke tegemoetkoming heeft de vereniging een prijsafspraak met een uitvaartonderneming die een extra korting geeft aan de leden bovenop de tegemoetkoming van de vereniging. Naast bovenstaande tegemoetkoming kunt U nog een bijverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Vijf redenen om lid te worden van de R.K. Uitvaartvereniging Losser:

  • tegemoetkoming kosten bij overlijdensgeval
  • extra korting bij uitvaartonderneming waarmee RKUVL een prijsafspraak heeft
  • lage contributie (aanmelding tot 27 jaar zonder inkoopsom)
  • thuiswonende kinderen tot 18 jaar, mits aangemeld, gratis meeverzekerd
  • de vereniging werkt zonder winstoogmerk

Om te weten dat de vereniging financieel gezond is laat het bestuur elk jaar een actuarieel rapport opmaken.

Wij willen u graag als lid ontmoeten en vragen u om contact op te nemen of aan te melden middels het contactformulier.